Bestuur

Op dit moment bestaat het bestuur uit 5 bestuursleden:

Voorzitter: Anna-Froukje Kuperus de Vriess
Secretaris: Froukje Veenema-Derks
Penningmeester: Annalie Oosterhof
Algemeen bestuurslid: Femke Dijkstra
Algemeen bestuurslid: Céline Elzenaar

Alle bestuursleden zijn te bereiken via bestuur@ps-brocope.nl, of maak gebruik van de contactformulieren in het submenu.

website